Archív aktivít ZOL SR, fotogalérie
 
Študijná cesta POL do Českej republiky, 8.-11.6.2010
 
Návšteva rumunských lesníkov na Slovensku, 8.-10.10.2010
V dňoch 8. - 10.10. 2010 navštívili ZOL SR a vybrané lokality (Pustý hrad, Arborétum
Borová hora, Lesy mesta Zvolen, Rakytovo, Čierny Balog, Vydrovo - Lesnícky skanzen,
mesto Brezno, atď.) naši kolegovia - lesníci z Bihorskej oblasti Rumunska, kde naši
slovenskí lesníci boli v máji 2009.  
 
Študijná cesta POL v Maďarsku, 5.-7.10.2011
V dňoch 8. až 11. júna 2010 zorganizovalo ZOL SR pre svojich členov študijnú cestu do Českej republiky. V spolupráci so SVOL ČR
pripravilo program, ktorý bol zameraný na hospodárenie obecných lesov, ale aj kultúrno-poznávacie aktivity. V prvý deň účastníci
dostali v objektoch Mestských lesov Písek informáciu o lesnom hospodárstve v ČR so zameraním na neštátny sektor. Potom
absolvovali exkurziu po lesoch mesta Písek, kde sa oboznámili so spôsobom obhospodarovania. Druhý deň navštívili Zámok Hluboká
a pokračovali v návšteve Mestských lesov České Budějovice, kde sa oboznámili s rybničným hospodárstvom včítane výlovu rýb,
obhospodarovaním prímestských lesov a prevádzkou na odchov bažantov. Záver dňa patril exkurzii v Pivovare Budvar, večeri v
pivovarskej reštaurácii a prehliadke večerných Českých Budějovíc. Tretí deň študijnej cesty absolvovali účastníci exkurziu v NP
Šumava, kde na trase Kvilda - pramene Vltavy - Černá Hora mali možnosť vidieť dôsledky kalamity Kiryl a následného premnoženia
lykožrúta v danej oblasti. Výrazne boli prezentované rozporné stanoviská lesníkov a ochrancov prírody k riešeniu tejto
problematiky. Exkurzie boli organizačne zabezpečené účasťou sprievodcov, ktorí prispeli k vysokej odbornej úrovni tohto
podujatia. Účastníci vyjadrili spokojnosť a tešia sa na ďalšie akcie.                                                                                                                                
za ZOL SR:   Ing. Ján Malko, CSc.
 
V dňoch 5. - 7. októbra 2011 Združenie obecných lesov SR zorganizovalo pre svojich členov v rámci Medzinárodného roku lesov
študijnú cestu do Maďarska.  Prvý deň ŠC účastníci navštívili Ipolytarnócz, kde si prezreli expozíciu „Zbytky historických pralesov„ v
3D a 4D projekcii, odbornú exkurziu na jazere Tisza-tó v chránenej prírodnej oblasti, kde sa oboznámili s flórou, faunou a
ornitologickými zaujímavosťami. Vo večerných hodinách absolvovali exkurziu  v pálenici Zsindelyes spojenú s ochutnávkou destilátov.
Dňa 6. 10. 2011 absolvovali účastníci program v Národnom parku Hortobágyi, kde formou exkurzie na vozoch mali možnosť oboznámiť
sa s tradíciami chovu hospodárskych zvierat v podmienkach pusty. Absolvovali pravý pastiersky obec „šlambuc“. V popoludňajších
hodinách navštívili akciovú spoločnosť Nyírerdo ZRt, kde sa oboznámili s obhospodarovaním a vybavením mestských lesov. Vo
večerných hodinách absolvovali diskusiu a spoločnú pracovnú večeru spojenú s ochutnávkou tokajských vín v Napkori, za účasti
predstaviteľov združenia neštátnych lesov Maďarska pána Lomnicziho a pána Támbu. V dopoludňajších hodinách 7. 10. 2011 účastníci
ŠC si prezreli hospodárenie na súkromných lesoch a zvernicový chov diviačej zveri v Napkori, ako aj prevádzku a históriu súkromnej
Lesnej školy na lesnej správe v Napkori. Počas študijnej cesty účastníkov sprevádzali Ing. Szabó Lajos, ako odborný a organizačný
garant za maďarskú stranu a Ing. Tibor Lebocký, organizátor a tlmočník za slovenskú stranu, ktorým patrí naše poďakovanie.                                                                                      
za ZOL SR: Ing. Ján Malko, CSc.
J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby