J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
 
 
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby
Valné zhromaždenie Združenia obecných lesov SR, Zvolen 5.4.2016
Valné zhromaždenie ZOL SR

Dňa 5. apríla 2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie  Združenia obecných lesov SR. Zúčastnilo sa ho 26  oprávnených zástupcov z 56 členov Združenia a hostia z partnerských organizácií neštátnych lesov. Rokovanie prebiehalo v Konferenčnej miestnosti hotela Poľana vo Zvolene.
Valné zhromaždenie prerokovalo Správu o činnosti a Správu o činnosti Dozornej rady Združenia od ostatného valného zhromaždenia, správu o čerpaní rozpočtu za rok 2015, návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2016 a zvolila nového člena dozornej rady.
Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie Združenia obecných lesov SR:
A. Schvaľuje:
1. Program valného zhromaždenia
2. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Dudík, Ing. Ivan Timko
3. Mandátovú a volebnú  komisiu  v zložení: Ing. Štefan Orolin, Ing. Miroslav Vidhold
3. Overovateľov zápisnice: Ing. František Kolárčik, Ing. Ivan Gallo
4. Správu o činnosti ZOL SR od ostatného valného zhromaždenia
5. Čerpanie rozpočtu za rok 2015
6. Správu Dozornej rada ZOL SR za rok 2015
7. Rozpočet na rok 2016
B. Berie na vedomie:
1. Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2016
2. Informáciu o možnosti poskytovania poradenstva v LH cestou ZOL SR
3. Záujem stať sa členmi Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda

C.  Volí za člena Dozornej rady ZOL SR Ing. Ivana Gallu do ukončenia volebného obdobia

D. Ukladá:
1. Doriešiť problematiku uniformy  ZOL s predložením návrhu svojim členom spolu s odznakom  loga ZOL SR
10. Letné športové hry pracovníkov OL, Osrblie, 9. - 10.9.2016
 
výsledková listina
14. Zimné športové hry pracovníkov OL, Osrblie, 9. - 10.2.2017
výsledková listina
 
Združenie obecných lesov SR (ZOL SR) zorganizovalo už 14. ročník „Zimných športových hier pracovníkov obecných lesov“, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 9. a 10. februára 2017  v obci Osrblie.
Súťaží v behu na lyžiach a obrovskom slalome sa zúčastnilo 88 osôb, z toho bolo 6 zástupcov sponzorských organizácií. Ako v
minulých rokoch, aj teraz sa táto akcia stretla s veľmi pozitívnym ohlasom, k čomu prispelo aj vynikajúce počasie a výborne
pripravené športoviská, takže účastníci sa mohli do sýtosti športovo vyžiť.
Významnou súčasťou športových hier bola aj spoločenská stránka, kde prebiehali družné rozhovory, výmeny odborných skúseností i
prezentácia vlastných organizácií.
Organizátori i účastníci hier ocenili, že športové hry poctili svojou návštevou aj zástupcovia niektorých miest a obcí, na majetku
ktorých hospodária členovia ZOL SR - viceprimátor Zvolena - Ing. Jaroslav Stehlík, starosta obce Jasov - Ing. Gabriel Nagy, ktorý
sa zúčastnil aj súťaže v obrovskom slalome a Bc. Peter Siman - starosta obce Osrblie, ktorá športové hry ZOL SR prichýlila už
druhýkrát.
11. Letné športové hry pracovníkov OL, Ždiar - Monkova dolina, 13. - 14.9.2017
 
Výsledková listina
Združenie obecných lesov SR, súčinnosti s a.s. ZOLKA Zvolen a Lesmi mesta Spišská Belá  zorganizovalo  v dňoch 13. a 14.
septembra 2017 už jedenásty ročník letných športových hier pracovníkov obecných lesov.  Hry sa uskutočnili v nádhernom prostredí
Monkovej doliny pri Ždiari.
Športových hier sa zúčastnilo 103 pracovníkov, vrátane 11 zástupcov sponzorských organizácií a 2 pracovníkov Štátnych lesov
TANAPu. Súťažilo sa tradične v behu cez prekážky, streľbe zo vzduchovky, nohejbale a mariáši.
Vďaka domácim - pracovníkom Lesov mesta Spišská Belá - si účastníci hier mohli pozrieť aj prezidentský zámoček (Hohenloheho
poľovnícky zámoček), drevený kostolík v Javorine, obecný dom s goralskou kultúrou, aj tradičnú svadbu v Ždiari a vychutnať aj 
jazdu vláčikom. Nechýbala prezentácia o lesoch mesta Spišská Belá i o meste - špecifikách a zvláštnostiach mesta.