J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
 
 
                                                 PLÁN  ČINNOSTI  ZOL SR  NA ROK   2016

Plán činnosti ZOL SR je orientovaný v zmysle „Stanov“ na oblasť organizačnú, na vzdelávacie a poradenské aktivity, prípravu a
zabezpečovanie športových akcií a poznávacej činnosti.

A. Organizačná činnosť                                                                                  termín                                                                                           

1. Valné zhromaždenie ZOL SR 1x ročne                                                            apríl 2016

2. Zasadnutia výkonného výboru                                                                             4x 

3. Zasadnutia dozornej rady                                                                                   2x


B. Športová a poznávacia činnosť                                                                                                               

1. Zimné športové hry (13. ročník lyžiarskych pretekov prac. obec. lesov)           február 2016
    rozsah: 2 dni
2. Letné športové hry ( 10. ročník)                                                                   september 2016
    rozsah 2 dni 
3. Študijná cesta - Revitalizácia Vysokých Tatier po kalamite z r. 2004
    rozsah: 2 dni                                                                                                 jún - júl 2015
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby