J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
 
 
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby
15. Zimné športové hry pracovníkov OL SR, Ždiar - Monkova dolina, 9. - 10.2.2018
výsledková listina
Združenie obecných lesov SR, súčinnosti s a.s. ZOLKA Zvolen a Lesmi mesta Spišská Belá  zorganizovalo  v dňoch 9. a 10. februára
2018 už 15. ročník Zimných športových hier pracovníkov obecných lesov.  Hry sa uskutočnili v nádhernom prostredí Monkovej doliny pri
Ždiari.
Športových hier sa zúčastnilo 67 pracovníkov, vrátane 5 zástupcov sponzorských organizácií. Súťažilo sa tradične v behu na lyžiach a v
obrovskom slalome. Prvýkrát sa uskutočnili aj súťaže mužov a žien v stolnom tenise. 
Hostitelia - Lesy mesta Spišská Belá  - pripravili aj vystúpenie miestneho goralského súboru, s ktorým si účastníci hier schuti zaspievali
i zatancovali. Nechýbala prezentácia o lesoch mesta Spišská Belá i o meste - jeho špecifikách a zvláštnostiach, ktoré predniesli Ing.
Pisarčík a zástupca primátora.
 
12. Letné športové hry pracovníkov ZOL SR, Svit 4.-5.10.2018
ZOL SR v spolupráci so s.r.o. ZOLKA Zvolen a Mestskými lesmi Poprad, s.r.o., zorganizovali už 12. ročník Letných športových hier
zamestnancov obecných lesov Slovenska. Hry sa uskutočnili vo Svite v dňoch 4. - 5.10.2018. Súťaží v cezpoľnom behu, streľby zo
vzduchovky a nohejbalu sa zúčastnilo 64 športovcov, z toho 13 zástupcov sponzorských organizácií a tiež 4 reprezentanti  PRO
POPULO.
Sekretariát  ZOL SR ďakuje ZOLKE a ML Poprad za pomoc pri príprave a priebehu hier a a.s. ZOLKA aj za ceny pre víťazov
jednotlivých disciplín.
výsledková listina